FAQ

FAQ

Hieronder vind u een antwoord op veelgestelde vragen.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen neem dan contact op met huur@coevervastgoed.com / 088 00 472 00. 

 

Bestaande huurders

Ik heb een vraag over mijn woning (huurbetaling, reparatieverzoek, huurverhoging etc.)

Voor al uw huurdersvragen kunt u terecht bij de vastgoedmanager waarvan u de contactgegevens heeft ontvangen bij aanvang van de huurovereenkomst of bij de laatste beheerwissel. Indien u niet weet door welke vastgoedmanager uw woning wordt beheerd verwijzen wij u hierbij naar de juiste vastgoedmanager.

Woonlocatie:   Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Holten, Zuid-Holland
Vastgoedmanager:  Coever Vastgoed BV

Woonlocatie:   Friesland, Drenthe, Noord Holland, Hoogezand, Gieten
Vastgoedmanager:   Hoekstra Vastgoedbeheer

Ik heb een calamiteit buiten kantooruren, wie kan ik daarvoor bereiken?

Ook buiten kantoortijden hebben onze vastgoedmanagers telefonische beschikbaarheid. In het geval van een ernstige calamiteit zullen de hulpdiensten een salvage dienst inschakelen. Wij vragen u echter vriendelijk om na te gaan hoe spoedeisend uw situatie is. Aannemers en installateurs zullen buiten normale werktijden namelijk in de meeste gevallen slechts een noodoplossing kunnen bieden en een gebrek niet volledig kunnen verhelpen.

Nieuwe huurders

Ik heb interesse in een huurwoning welke jullie beheren, hoe kan ik daarvoor in aanmerking komen?

De verhuur van onze huurwoningen hebben wij uitbesteed aan lokale makelaars welke het aanbod presenteren op Funda. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de makelaars voor meer informatie over beschikbaarheid en inschrijven. Indien u niet bekend bent welke makelaar de woningen verhuurd waarin u interesse heeft kunt u daarvoor een email sturen naar verhuur@coevervastgoed.com.

Volgt COEVER de regels voortkomend uit de Wet Goed Verhuurderschap?

Uiteraard volgt COEVER de regels welke zijn vastgelegd in de Wet Goed Verhuurderschap.

COEVER is als professionele vastgoedbelegger aangesloten bij Professioneel Platform Vastgoedbelang, dit is de Nederlandse branchevereniging van particuliere verhuurders van woningen, winkels, kantoren en overig vastgoed 
COEVER werkt voor de verhuur uitsluitend met gerenommeerde makelaarskantoren en vastgoedmanagers welke in de meeste gevallen eveneens zijn aangesloten bij brancheverenigingen zoals NVM, VBO of VGM NL.

De woningen worden transparant aangeboden op de websites van de makelaars en vastgoedmanagers en eveneens op websites zoals Funda, Pararius en Huurwoningen.nl. Bij het selectieproces wordt geselecteerd op het inkomen en een gezinssituatie passend bij de aangeboden woning en de eventueel van toepassing zijnde regels voortkomende uit de lokale huisvestingvergunningen. Door deze criteria te hanteren vermijden we het risico op onrechtvaardige behandeling op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht leeftijd, etniciteit of achtergrond.

Al onze huurovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd met als basis het ROZ-model. In de huurovereenkomst worden huurders daarnaast aanvullend geïnformeerd over hun rechten en plichten voortvloeiende uit de Wet Goed Verhuurderschap. 
Voor het meldpunt omtrent het gehuurde verwijzen wij u naar de beheerder van de gehuurde woning. 

Acquisitie

Wij hebben een investeringspropositie welke wij willen aanbieden bij Coever Vastgoed

Indien u een propositie wilt aanbieden bij Coever Vastgoed kunt u daarvoor contact opnemen met ons via acquisitie@coevervastgoed.com. U kunt rekenen op een vertrouwelijke professionele behandeling van uw aanbieding. Wij geven geen toestemming om met onze naam acquisitie bij derden te plegen. Volledigheidshalve attenderen wij u op onze algemene voorwaarden voor opdrachtverstrekking welke u kunt opvragen bij ons kantoor.