Privacy Statement

Coever Vastgoed BV respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms uw persoonlijke gegevens nodig. Wij verwerken deze gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving. In dit privacy statement leest u welke gegevens wij gebruiken indien u contact met ons opneemt en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op onze bedrijfsactiviteiten c.q. de eventuele diensten die wij aanbieden op of via de website www.coevervastgoed.com of andere aan onze organisatie gelieerde (project-)websites.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Coever Vastgoed BV, Looskade 13 A, 6041 LE Roermond, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 14036668.

 

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten c.q. diensten op het gebied van aan- of verkoop, verhuur of vastgoedbeheer. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder voeren van administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen.

 

3. Welke persoonsgegevens

Indien u zich registreert (en/ of gebruik maakt van onze diensten) via email verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– Emailadres.

 

4. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze via email zelf aan ons bekendmaakt via onze website.

 

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen of tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

6. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

 

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden.

 

8. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aanteken tegen het gebruik van uw gegevens.

 

9. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 088-004 7200 of via email: info@coevervastgoed.com.

Sitemap