Activiteiten

Management
Coever Vastgoed is integraal verantwoordelijk voor het management van de portefeuille. De core-businesses van de beleggingsorganisatie, het fundmanagement, het management op strategisch niveau (portefeuillemanagement) en tactisch niveau (assetmanagement) wordt door de eigen organisatie gevoerd. Vanuit deze beleidsniveaus is er focus ten aanzien van financial enginering, risicomanagement en optimalisatie op portefeuille- en complexniveau.

 

Het vastgoedmanagement van de woningen is uitbesteed aan externe partners/ beheerders, waarbij kwaliteit, efficiëncy, schaalvoordelen en langdurige samenwerkingsrelaties worden nagestreefd. Vastgoedmanagement is een specialisme en lokale aanwezigheid en deskundigheid draagt bij aan een succesvolle exploitatie èn tevreden huurders.

Sitemap